Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten van een urgentieaanvraag?

Bij de aanvraag voor een urgentie moet u vooraf leges (kosten) betalen. U krijgt deze leges (kosten) niet terug. Ook niet als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld. De leges verschillen per gemeente waar u het urgentieverzoek indient. Voor 2019 zijn de leges voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk €66,10.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

In uitzonderlijke gevallen wordt urgentie verleend. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie. Via de urgentie check kunt u nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Als u de urgentie check juist invult, krijgt u advies of u in aanmerking komt. Na de urgentie check kunt u de daadwerkelijke urgentieaanvraag doen bij één van de woningcorporaties. U moet de kosten van de aanvraag (leges) (per pin) voldoen en de aangegeven documenten inleveren.

Voor het doen van de urgentieaanvraag neemt u op maandag- of donderdagochtend telefonisch contact op met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via het nummer: 0180-330300. Na een telefonisch consult, wordt u desgewenst een formulier toegestuurd waarmee u een urgentie kunt aanvragen. Bij een negatief advies kunt u besluiten om toch een urgentieaanvraag te willen indienen. Bedenk wel dat u de legeskosten niet terugkrijgt bij een afwijzing van uw verzoek.

Wat gebeurt er nadat ik urgentie heb aangevraagd?

Na de urgentieaanvraag volgt een beoordeling van de situatie op basis van uw gegevens. In geval van medische klachten die te maken hebben met de huisvesting kan uw aanvraag  worden voorgelegd aan de GGD voor een medisch advies. In dat geval zal de GGD u uitnodigen voor een gesprek over uw aanvraag. In andere gevallen beoordeelt de gemeente de aanvraag zelf. De urgentieaanvraag kan worden toegekend of afgewezen. U krijgt persoonlijk bericht van de beslissing hierover. Als de urgentie wordt toegekend, staan in de urgentieverklaring onder andere uw zoekprofiel en aanvullende voorwaarden vermeld.

 

Is uw urgentie afgewezen, ingetrokken of bent u het niet eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit, hoe u dit doet staat beschreven in de brief met de beslissing over uw aanvraag.

Wat moet ik doen als mij urgentie is toegekend?

Wanneer u een urgentieverklaring heeft, verwerkt de gemeente de toekenning van de urgentie in uw registratie bij WoningNet.

U kunt vervolgens met voorrang via WoningNet reageren op sociale huurwoningen die passen bij het zoekprofiel uit de urgentieverklaring. U kunt de corporatie ook vragen om bemiddeling. In dat geval biedt de corporatie u een geschikte woning aan. U mag een aangeboden woning echter maar één keer weigeren. Bij een tweede weigering vervalt uw urgentieverklaring.

Belangrijk om te weten: de urgentie is bedoeld om u zo spoedig mogelijk aan woonruimte te helpen. U ontvangt alleen een urgentie voor het type woonruimte om uw woonprobleem op te lossen. Welk type dat is, staat aangegeven in uw urgentieverklaring, het zogenaamde zoekprofiel. De urgentieverklaring is twaalf maanden geldig.

Hoe zit het met mijn woonduur als ik met urgentie verhuis

Wanneer u met urgentie verhuist naar een nieuwe woning in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoudt u gedurende maximaal vijf jaar de bewoningsduurscore die u hebt opgebouwd in uw vorige woning. De bewoningsduurscore vervalt bij een verhuizing naar een woning buiten het zoekprofiel of bij een volgende verhuizing.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor urgentie?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een urgentie, zult u zelf een oplossing moeten zoeken voor uw woonprobleem door bijvoorbeeld:

  • Regelmatig te reageren op woningen via WoningNet;
  • Te informeren bij particuliere verhuurders en/of makelaars;
  • De mogelijkheden voor kamerhuur te onderzoeken. Dit kan uiteraard ook bij vrienden of familie zijn;
  • Na te gaan of woningruil met een andere woningzoekende mogelijk is;
  • Te zoeken naar tijdelijke huisvesting via een leegstandbeheerder zoals Adhoc Beheer, Camelot, GAPPH of Prevenda.

Wat als ik het niet eens ben met de urgentieuitspraak?

Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw urgentieaanvraag of met het toegekende zoekprofiel, heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waar u woont. In de brief die u krijgt met de beslissing over uw aanvraag, staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor urgentie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk?